2 grudnia 2019

Akcja bilans 2019 w instytucjach kultury

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie dla głównych księgowych: akcja bilans 2019 w instytucjach kultury. Szkolenie odbędzie się w 22 stycznia 2020 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.  

PEŁEN PROGRAM – POBIERZ

Cel szkolenia:

  • Praktyczne wskazówki dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok w instytucjach kultury ze wskazaniem zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę, a mających wpływ na działalność instytucji kultury.
  • Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  • Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów dotyczących instytucji kultury w 2020 roku.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów,
  • praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych. 

Koszt szkolenia: 330  zł brutto od osoby

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.01.2020 r.

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk, jbednarczyk@rik.katowice.pl  telefon: 32/ 201 77 78.

ZGŁOSZENIA: aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić i podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIA (POBIERZ) wraz z klauzulą i odesłać ją na adres: jbednarczyk@rik.katowice.pl najpóźniej do 16.01.2020 r.