14 stycznia 2020

XIII Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2020”

Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym „Róża 2020”, który odbędzie się 14 marca 2020 r.  Festiwal jest przeglądem pracy artystycznych zespołów tanecznych.

ORGANIZATORZY: Miejski Dom Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu, Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” Sosnowiec, Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu

UCZESTNICY: uczestnikami festiwalu mogą być artystyczne zespoły taneczne reprezentujące: szkoły podstawowe, szkoły średnie, zespoły działające przy ośrodkach kultury, świetlicach pracy pozaszkolnej, prywatnych szkołach tańca itp.

Zespoły będą podzielone na cztery kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa do lat 9
II kategoria wiekowa od 10 do 13 lat
III kategoria wiekowa od 14 do 16 lat
IV kategoria wiekowa powyżej 17 lat

W przypadku grup mieszanych wiekowo, o przynależności do danej kategorii wiekowej będzie decydować wiek najstarszych tancerek (tancerzy).  Skład zespołu nie może być mniejszy niż 6 osób.

Każdy zespół chcący wziąć udział w festiwalu ma obowiązek zgłosić swój udział za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie organizatora https://www.mdk-kazimierz.pl/festiwal-roza/rejestracja , a następnie dokonać wpłaty na konto Organizatora.

Festiwal w związku z trwającym remontem i rozbudową budynku MDK „Kazimierz” odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 32 w Sosnowcu, ul. Armii Krajowej 93

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu dostępnym na stronie: http://www.mdk-kazimierz.pl/47,Regulamin

Szczegóły na naszej stronie www.mdk-kazimierz.pl – więcej szczegółów pod adresem: http://www.mdk-kazimierz.pl/38,o-festiwalu