O projekcie

Warsztaty twórczego pisania dla młodzieży

W ramach autorskich zajęć literackich prowadzonych przez Annę Cieplak młodzi ludzie powyżej 15 r.ż. z województwa śląskiego mają możliwość udziału w warsztatach podczas których poznają teksty z zakresu literatury współczesnej (prozy, poezji) oraz tworzą własne w oparciu o alternatywne modele pracy. Dzięki zajęciom młodzi ludzie nie tylko poznają nowe utwory, wykraczające poza zakres lektur, ale i tworzą autorskie fragmenty tekstów, pracują indywidualnie i grupowo w celu innego spojrzenia na współczesne treści kultury.
Zajęcia zostaną dostosowane do potrzeb grupy. Warsztaty są bezpłatne i z możliwością organizacji na terenie placówki.

Aby zapisać grupę (klasę, grupę ze świetlicy środowiskowej czy placówki opiekuńczo-wychowawczej) na warsztaty należy wysłać zgłoszenie na adres: acieplak@rik.katowice.pl.

Prowadząca: Anna Cieplak  – pisarka, animatorka kultury (laureatka nagród Conrada i Gombrowicza, nominowana m.in do nagrody Nike, Nagrody Literacka Gdynia i Paszportu Polityki), prowadząca warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka książek: „Zaufanie”, „Ma być czysto”, „Lata powyżej zera”, „Lekki bagaż”.

Kontakt

Koordynator projektu:

Anna Cieplak
32 251 75 63
acieplak@rik.katowice.pl;